All posts by Guy Lawrence

6 ความจริงเกี่ยวกับสมอง ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

สมอง เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายมนุษย์ และยังมีสิ่งเล้นลับมากมายที่แม้แต่มนุษย์เองยังไม่สามารถหาคำตอบได้ ความฉลาดของมนุษย์เกิดจากความมหัศจรรย์ที่ของสมองที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสั่งให้ร่างกายทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความนึกคิด สมองเปรียบเสมือนฐานบัญขาการ ซึ่งมีความซับซ้อน แต่ลึกลับน่าค้นหา

Continue reading 6 ความจริงเกี่ยวกับสมอง ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

7 ผลเสียของการออกกำลังกายหักโหมเกินไป

แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพก็จริง แต่การออกกำลังกายก็กลายเป็นผลเสียต่อตัวเราเองได้เหมือนกัน หากเราออกกำลังกายหักโหมจนเกินขีดจำกัดของร่างกายเรามากเกินไป นอกจากจะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ามากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดอาการบาดเจ็บง่ายขึ้นได้อีกด้วย ทั้งนี้อาการบาดเจ็บจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่จะค่อยๆสะสมความช้ำไปเรื่อยๆ และแสดงออกมาในท้ายที่สุดนั่นเอง ซึ่งจะส่งผลตามมาดังนี้

Continue reading 7 ผลเสียของการออกกำลังกายหักโหมเกินไป