Tag Archives: การป้องกันไข้หวัด

ไข้หวัด โรคยอดนิยมของคนภูมิต่ำ

สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนมากขึ้น บางทีกลางวันร้อนแดดจ้า พอตกบ่ายฝนตกแบบไม่มีเว้นช่วง หรือบางวันก็มีทั้งร้อน ฝนและหนาวในวันเดียวกัน การดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านี้

รู้ไว้ห่างไกล…ไข้หวัด

ไข้หวัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไรโนไวรัส (Rhinovirus) และโคโรน่าไวรัส (Coronavirus) เป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยสายพันธุ์ไวรัสที่ก่อโรคหวัดมีอยู่มากมาย ซึ่งเมื่อเป็นแล้วก็จะมีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์นั้น ๆ และเมื่อเป็นหวัดครั้งต่อไปก็มักจะเกิดจากสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยเป็นมาก่อน เราจึงพบว่าเป็นหวัดกันได้บ่อย ๆ ในคนที่ภูมิต้านทานต่ำ

 อาการ ไข้หวัดธรรมดาส่วนมากจะมีอาการไม่รุนแรง มักหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ หลัก ๆ จะเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล มีไข้ต่ำ ๆ หรือไม่มีเลย อาจมีอาการไอ เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน และเบื่ออาหารร่วมด้วย

การติดต่อ เชื้อไวรัสหวัดสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการหายใจและสัมผัสสารคัดหลั่งที่ติดอยู่ตามของใช้ต่าง ๆ แล้วนำมือที่เปื้อนเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการขยี้ตา แคะจมูก เอานิ้วเข้าปาก ซึ่งเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย หากไม่ป้องกันเวลาพูด ไอ หรือจามก็เป็นทางหนึ่งในการติดต่อได้

การรักษา ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะไข้หวัดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยรักษาตามอาการ เช่น ทานยาลดไข้เมื่อมีไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ กินอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย แต่หากมีอาการปวดหู ปวดหัว เจ็บคอมาก ๆ น้ำมูกหรือเสมหะมีสีเขียวปนเหลือง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนได้ทันท่วงที

การป้องกัน กินอาหารเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทาน เช่น โปรตีน วิตามินซี สังกะสี เป็นต้น ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย หากเลี่ยงไม่ได้ก็หาวิธีป้องกัน เช่น ใส่หน้ากากอนามัยเวลาต้องเข้าใกล้ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือให้สะอาดก่อนนำอาหารเข้าปาก รักษาร่างกายให้อบอุ่น ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

สำหรับผู้ป่วยโรคหวัด ควรตระหนักว่าตนเองมีเชื้อที่พร้อมส่งต่ออยู่ตลอดเวลา จึงเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่จะดูแล ป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังผู้อื่นได้ หากต้องไปในที่สาธารณะควรใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไอหรือจาม ควรปิดปาก เสมอและยิ่งในกลุ่มเด็กเล็ก เช่น วัยอนุบาล ซึ่งเด็กไม่สามารถตัดสินใจได้ ผู้ปกครองควรดูแลไม่ให้บุตรหลานที่มีอาการไปโรงเรียน เพราะจะยิ่งทำให้เชื้อแพร่กระจายไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว

โรคไข้หวัดถึงแม้จะมีอาการไม่รุนแรงแต่ก็รบกวนชีวิตประจำวันของเราได้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เดินสวนกันไปมาในแต่ละวันนี้มีใครมีเชื้อหวัดที่พร้อมจะแพร่อยู่บ้าง ทางที่ดีที่สุดคือการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่พร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจะเป็นการดีที่สุด