Tag Archives: การเก็บสิ่งส่งตรวจ

คุณเตรียมตัว เตรียมร่างกาย ก่อนไปเจาะเลือดดีพอหรือยัง

การเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือดอย่างถูกวิธี เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติออกมาถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำขึ้น โดยบางการทดสอบก็ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมาก เเต่บางอย่างก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้ามาก่อน ซึ่งมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างมาเกี่ยวข้อง

เตรียมการดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เลือดของคนเราสามารถบอกอะไรได้หลาย ๆ อย่าง เนื่องจากสารต่าง ๆ ที่หลั่งออกมาก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด เมื่อมีการเจาะเลือดของคนที่เตรียมตัวมาอย่างถูกวิธี และมีวิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ดี ก็จะได้ค่าที่ถูกต้องตามมาด้วย กระบวนการตั้งแต่เจาะเลือดจนเลือดไปถึงห้องปฏิบัติการและได้ผลออกมา ต้องมีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผลการทดสอบออกมามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ ส่วนหน้าที่ของผู้ถูกเจาะเลือดจะเริ่มก่อนเป็นลำดับแรกซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน

ในการเจาะเลือดเเต่ละครั้ง แพทย์จะมีคำสั่งตรวจออกมาว่าต้องการตรวจสารอะไรเพื่อดูภาวะใดของร่างกาย ในกรณีที่ต้องมีการเตรียมตัวเป็นพิเศษ ทางแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทราบถึงวิธีที่ถูกต้องในการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด เพราะหากไม่ได้มีการเตรียมตัวมาแล้ว อาจส่งให้ผลที่ได้มีค่าผิดปกติ ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เสียเวลาต้องมาตรวจซ้ำอีก การเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือดในบางครั้งจึงมีความสำคัญมาก

ในการตรวจสารต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษมีคำแนะนำดังนี้  

  1. การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose) ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด
  2. 2. การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile;Cholesterol,Triglyceride, HDL, LDL) ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด
  3. การตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือดบางชนิด ในการตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือดบางชนิด หากมีไขมันในเลือดมารบกวนการอ่านค่าอาจทำให้ได้ค่าไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด เช่นเดียวกับการตรวจไขมัน โดยกรณีแบบนี้ แพทย์ก็จะเน้นย้ำว่าให้อดอาหารมาด้วยเพราะบางคนอาจไม่คุ้นเคย
  4. การตรวจหาสารอื่น ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีการทดสอบที่ต้องมีการอดอาหารหากรู้สึกกระหาย สามารถจิบน้ำเปล่าได้ในปริมาณเล็กน้อย

หลังจากเจาะเลือดและปิดแผลแล้วควรกดแผลเบา ๆ ประมาณ1-2 นาที เพื่อให้เลือดหยุดไหลสนิท ไม่ควรพับแขนเพราะอาจทำให้เลือดออกใต้ผิวหนังได้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกจากการตรวจเลือดแล้วยังมีการตรวจจากสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ อีก เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลั่งต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีที่การเก็บสิ่งส่งตรวจและวิธีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันไป หากท่านจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว อย่าลืมถามแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยได้อย่างถูกต้องด้วย