Tag Archives: อัลไซเมอร์

เข้าใจอาการของโรคอัลไซเมอร์ ถ้ารู้อาการไว ก็สามารถป้องกันได้

เมื่อปี ค.ศ. 1906 นายแพทย์อัลลอยซ์ อัลไซเมอร์ (Alois Alzheimer) จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ค้นพบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสมองของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากความผิดปกติทางจิต ซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้ โดยผู้หญิงที่เสียชีวิตมีอาการสูญเสียความทรงจำ และพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไปจากเดิม จึงตั้งชื่อโรคดังกล่าวว่าโรคอัลไซเมอร์ ตามชื่อของนายแพทย์อัลลอยซ์ อัลไซเมอร์ ซึ่งโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์สมองหยุดการทำงาน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความจำ ภาษา ทำให้กระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก

สาเหตุของอัลไซเมอร์

                สมอง มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารสื่อประสาท เป็นตัวสื่อสาร ซึ่งสารสื่อประสาทตัวนี้ จะนำข้อมูลจากสมอง ไปยังอวัยวะเพื่อให้เกิดการทำงานขึ้น และสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความทรงจำมีชื่อว่า สารอะเซติลโคลีน ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการจดจำของมนุษย์ จากการศึกษาทำให้ทราบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้น มีสารอะเซติลโคลีน ในสมองน้อยอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การจดจำ และการใช้เหตุผลในผู้ป่วยลดลงตามไปด้วย

ปริมาณสารอะเซติลโคลีนนี้ ควบคุมโดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส ที่ทำหน้าที่ย่อยอะเซติล
โคลีน ทำให้สารอะเซติลโคลีน ในสมองมีปริมาณน้อยลง

ในปัจจุบัน โรคอัลไซเมอร์ ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็นการรักษาเพื่อให้อาการดีขึ้น ซึ่งได้มีการพัฒนายา ที่สามารถยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งน่าจะให้สารอะเซติลโคลีนคงเหลืออยู่มากขึ้น แต่สารยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส อาจมีอาการข้างเคียงในผู้ป่วยบางคน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง

อาการของอัลไซเมอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะเริ่มต้น โดยให้สังเกตว่า ทำอะไรซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ หรือไม่ เช่น ถามซ้ำคำถามเดิมหลายครั้ง ลืมหรือนึกชื่อสถานที่ สิ่งของไม่ออก ลืมบทสนทนาหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น อารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้ง เช่น หงุดหงิด กระวนกระวาย วิตกกังวลกว่าปกติ

ระยะกลาง จะยิ่งมีปัญหาด้านความทรงจำ อาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยให้สังเกตว่า มีการจำชื่อของคนรู้จักกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นทุกที พยายามนึกชื่อเพื่อนและครอบครัวแต่นึกไม่ออก หรือเกิดภาวะสับสนและสูญเสียการรับรู้ด้านสถานที่ เวลา และบุคคล เช่น หลงทาง หรือเดินไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้วันเวลา รวมถึงมีอาการหลงผิด เชื่อในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่างสนิทใจ รวมถึงอาจรู้สึกหวาดระแวงหรือสงสัยในตัวผู้ดูแลหรือครอบครัวของตนเอง

ระยะปลาย ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือตลอด อาจอาละวาด เรียกร้องความสนใจ และไม่ไว้วางใจผู้คนรอบข้าง กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ กลืนและรับประทานอาหารลำบากสูญเสียความสามารถในการพูดลงไปทีละน้อยจนไม่สามารถสื่อสารได้

ผู้อ่านท่านใดที่มีความกังวลว่าอาจมีปัญหาด้านความทรงจำ หรืออาจจะเป็นโรคสมองเสื่อม หรือสงสัยว่าคนในครอบครัวมีอาการของอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นหรือระยะกลาง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่ทันท่วงที