Tag Archives: เส้นเลือดในสมองแตก

เส้นเลือดในสมองแตก  รู้ทัน ป้องกันการเสียชีวิต

เส้นเลือดในสมองแตก หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Accident หรือ Stroke) เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดและออกซิเจน เนื่องจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก เลือดจึงไม่สามารถไหลเวียนไปยังสมองได้ เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายแล้ว ก็ไม่สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ให้ทำงานได้เป็นปกติ อาการของโรคเส้นเลือดในสมองถือว่ามีความรุนแรงมาก และต้องได้รับการรักษาทันทีเพราะจะมีอันตรายถึงชีวิตได้

อาการของเส้นเลือดในสมองแตก แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

1.ระยะที่เส้นเลือดเริ่มตีบตัน ส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่สะดวก สมองจึงได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิดอาการ ตาพร่ามัว อาการชาตามร่างกาย และอาจจะหมดสติได้ เมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์โดยทันที

2.ระยะเส้นเลือดในสมองแตก เป็นระยะที่อันตรายมาก เนื่องจากจะมีเลือดออกในสมอง ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เพราะการที่มีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก รวมถึงการที่ร่างกายมีไขมันในเลือดสูง เพราะไขมันที่สะสมตามผนังหลอดเลือด จะกีดขวางการลำเลียงเลือด บุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเส้นเลือดในสมองแตกก็มีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้เช่นกัน

หากคุณกำลังสงสัยตนเองมีอาการของโรคเส้นเลือดในสมองแตก ลองปฏิบัติตาม 3 ข้อนี้

  1. ทดลองยิ้ม ถ้ายิ้มแล้วไม่มีอาการปากเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ผิดปกติไปจากเดิม แสดงว่าปกติดี
  2. พูดประโยคที่มีประโยคที่สมบูรณ์ เช่น วันนี้ทานข้าวหรือยัง แล้วไม่มีผิดเพี้ยน ลิ้นไม่พันกัน แสดงว่าปกติ
  3. ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น ถ้ายกได้โดยไม่รู้สึกว่ายาก ก็แสดงว่าปกติดี

การป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก

การเกิดเส้นเลือดในสมองแตกมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย การป้องกันอาการจึงเน้นไปที่การดูแลระบบไหลเวียนเลือดและการทำงานของหัวใจให้เป็นไปตามปกติ ซึ่งสามารถทำได้โดยควบคุมน้ำหนัก และรูปร่างให้เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกผักและผลไม้ ไม่สูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หมั่นตรวจระดับไขมันในเลือด หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน และต้องตรวจความดันโลหิต และควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสม่ำเสมอ

นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายแล้ว ต้องดูแลจิตใจให้เบิกบานตลอดเวลา หลีกเลี่ยงความเครียด ซึ่งการที่ดูแลสุขภาพกายควบคู่ไปกับสุขภาพใจ ย่อมเป็นการรักษาสุขภาพที่ดี อย่างตรงจุดโดยแท้จริง