Tag Archives: ไขมันอิ่มตัว

น้ำมันมะพร้าว ไขมันอิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพ

น้ำมันมะพร้าวขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมัน อาจทำให้บางคนกังวลเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพ ยิ่งพอได้รู้ว่ามีไขมันอิ่มตัวมากด้วยแล้ว ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ตามมา แต่ทำไมน้ำมันมะพร้าวยังเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนรักสุขภาพกันนะ เราลองมาดูถึงรายละเอียดของน้ำมันมะพร้าวกันดีกว่าว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง

มาทำความรู้จักน้ำมันมะพร้าวให้มากขึ้นอีกนิดกันเถอะ

น้ำมันมะพร้าวคือน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อมะพร้าว ประกอบไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ (90%) กรดไขมันหลักที่พบ คือ กรดลอริก (lauric) 46%, กรดไมริสติก (myristic) 17% และกรดปาล์มมิติก (palmitic) 9% กรดไขมันลอริกที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่สามารถดูดซึมที่ลำไส้โดยตรงและส่งไปที่ตับเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน โดยไม่ต้องไปเก็บที่เนื้อเยื่อซึ่งมีหน้าที่สะสมไขมันอยู่ที่ใต้ผิวหนัง หลอดเลือด หรืออวัยวะอื่น ๆ เช่น หัวใจ ตับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่น้อยมาก ด้วยเหตุนี้น้ำมันมะพร้าวจึงไม่ถูกจัดว่าเป็นน้ำมันที่มีผลทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดแดงผิดปกติ

น้ำมันมะพร้าวที่ขายทั่วไปมีทั้งแบบสกัดร้อนและสกัดเย็น การสกัดร้อนจะมีการใช้ความร้อน ผลผลิตจะได้เป็นน้ำมันที่เหมาะแก่การทำอาหารแทนน้ำมันพืชต่าง ๆ ส่วนการสกัดเย็นก็เป็นกรรมวิธีที่ไม่ใช้ความร้อนน้ำมันที่ได้สามารนำไปรับประทานและใช้ประโยชน์ได้ทันที เช่น บำรุงเส้นผม บำรุงผิว เป็นต้น

น้ำมันมะพร้าวมีผลอย่างไรต่อร่างกายมนุษย์บ้าง

ภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชัน (Oxidative stress)

คือความไม่สมดุลระหว่างสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยในน้ำมันมะพร้าวจะมีสารฟลาโวนอยด์และสารโพลีฟีนอลอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองเปรียบเทียบกับคนปกติ แต่ผลที่ได้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน เนื่องผู้ที่เป็นเบาหวานในกลุ่มที่ศึกษามีอายุเยอะ และมีการเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในร่างกาย จึงมีสารต้านอนุมูลอิสระลดลงได้

ผู้ป่วยโรคอ้วน (Obesity)

มีการศึกษาในผู้ที่หญิงมีภาวะอ้วน 40 คน แบ่งเป็นสองกลุ่ม ทานน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันถั่วเหลืองเปรียบเทียบกัน เป็นเวลา 3 เดือน ได้ผลว่าในผู้ที่ทานน้ำมันมะพร้าวจะมีไขมัน HDL สูงและ LDL ต่ำกว่ากลุ่มที่ทานน้ำมันถั่วเหลือง นอกจากนี้กลุ่มที่ทานน้ำมันมะพร้าวยังมีรอบเอวลดลงกว่าอีกกลุ่มด้วย

ผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer)

มีการใช้น้ำมันมะพร้าวในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 3-4 ซึ่งต้องรักษาโดยการใช้เคมีบำบัด 6 รอบ โดยให้ทาน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเคมีบำบัดทุกรอบตั้งแต่รอบที่ 3-6 วันละ 20 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทานโดยการตอบแบบสำรวจ พบว่ากลุ่มที่ได้ทานน้ำมันมะพร้าวมี อาการอ่อนเพลีย นอนหลับยาก หายใจลำบาก ลดลง แต่การทดลองนี้ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คำถามในการสำรวจ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

งานวิจัยข้างต้นต่างกล่าวถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ เรื่องจึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลเหล่านี้ และแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์การได้รับมากไปย่อมไม่เป็นผลดี ในขณะที่การได้รับน้อยไปก็ส่งผลเสียเช่นกัน ดังนั้นการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลดอาหารที่เป็นโทษ น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุด